Gửi tin nhắn
các sản phẩm
Các trường hợp
Trang chủ > Các trường hợp >
trường hợp công ty mới nhất về Kiểm chứng màu sắc chính xác của Imatec Media
Sự kiện
Liên lạc
Liên lạc: Mr. David Wang
Liên hệ ngay
gửi thư cho chúng tôi

Kiểm chứng màu sắc chính xác của Imatec Media

2023-09-04
 Latest company case about Kiểm chứng màu sắc chính xác của Imatec Media

Đã được thử nghiệm trên máy in EPSON Stylus Pro 9890, giấy in thử Imatec thể hiện các giá trị màu sắc tuyệt vời, gần giống với các giá trị màu gốc của Epson.

Người ta đã chứng minh rằng Imatec media đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cấp về gam màu, khả năng thể hiện màu sắc và tính chuyên nghiệp.

 

Giá trị chứng minh:

 

trường hợp công ty mới nhất về Kiểm chứng màu sắc chính xác của Imatec Media  0trường hợp công ty mới nhất về Kiểm chứng màu sắc chính xác của Imatec Media  1