Công ty TNHH kỹ thuật số Imatec

             Chuyên gia của bạn về ngành in khổ rộng

Trung Quốc tốt Bông vải Canvas bán hàng
Trung Quốc tốt Giấy ảnh nhiệt phủ bán hàng
Trung Quốc tốt Phim in phun màn hình bán hàng
Trung Quốc tốt Phim ảnh Y khoa bán hàng
Trung Quốc tốt Giấy ảnh Minilab bán hàng
Top sản phẩm

chúng tôi là chất lượng tốt nhà cung cấp của Bông vải Canvas, Giấy ảnh nhiệt phủ, Phim in phun màn hình từ Trung Quốc.

Thêm sản phẩm
Imatec Digital Co.,Ltd Imatec Digital Co.,Ltd Imatec Digital Co.,Ltd Imatec Digital Co.,Ltd Imatec Digital Co.,Ltd
1 2 3 4 5
Imatec Sản xuất Sản xuất Sản xuất Đóng gói / kho

Imatec Digital Co.,Ltd

Công ty TNHH kỹ thuật số Imatec đã hoạt động trong lĩnh vực In ấn định dạng lớn từ năm 2008, chuyên về phương tiện ảnh kỹ thuật số Inkjet, vải in phun, phim in màn hình, phim y tế, phương ti... Đọc thêm